Korets styre og kommiteer 2019


Leder:  Anni Knutsen (1 år)


Nestleder: Nina Skagsoset (1 år)


Kasserer: Tone Alme (2 år)


Sekretær: Jarle Risan (2 år)


Styremedlem 1: Anne Grethe Weholt (2 år)


Styremedlem 2: Arnhild Gjærum Knudsen (1 år)


Varamedlem: Turid Danielsen (2år)


Varamedlem: Hanne Tranberg (1år)Arrangementskomite:

Anne Grethe Weholt(leder, fra styret)

Anne Jermstad

Marianne Bjørholdt

Thor Bjørholdt
Riggekomite:

Rune Røe (leder)

Ole Jonny Sivertsen

Hans Peter Hansen

Per K. JermstadHjemmesideansvarlig og facebook:

Nina Skagsoset & Ole Jonny Sivertsen


Noteansvarlig: Ann-Lisbeth JacobsenValgkomite:

Arild Kvam

Asgeir Gjengedal

Gro Hauknes

Wenche Aasen