ConSpirit

Velkommen til korets hjemmeside 

Ønsker du å kontakte oss, ta kontakt med korets leder:


Anni Knutsen 952 19 287


Mailadresse : anni.knutsen@gmail.comEller korets dirigent Arnfinn Brenni, på telefon: 90 82 88 66


Mailadresse: arnfinn@pahlen.no

Arnfinn Brenni