ConSpirit

Velkommen til korets hjemmeside

- Oppstart 28 august etter ferien.

-  okt synge på Menstad bydelshus, hvis  vi får den dagen innvilget.

- 27 okt er det kor cup i Askim.

- 2 des er det julekonsert i Borgestad kirke.

- 11 des er det sang på Bakkane bo senter. Etterpå er det juleavslutning for CS.- Seminar i jan blir 11 eller 18. Vi skal se etter nye steder for seminar.

Konsert på Kafé K en gang på høsten.